Εξοικονομώ κατ΄ οίκον

Home/Εξοικονομώ κατ΄ οίκον

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – τι είναι;

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον είναι ένα πρόγραμμα που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, αναβαθμίζοντας την ενεργειακή κατάταξή του.

εξοικονομώ κατ οίκον
οικολογικό σπίτι

Κατοικίες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων, που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: – Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ. – Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών κ.τ.λ.).
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κ.τ.λ.). Στο εξοικονομώ κατ΄οίκον μπορούν να περαστούν τα συστήματα σκίασης μόνο από πιστοποιημένους επαγγελματίες. Η ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Αχαΐας – Μακρυπόδης είναι κάτοχος πιστοποίησης CE από την ένωση τεντοποιών Ελλάδος.
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κ.τ.λ.).
    Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία. Π.χ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000€ για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση το υπόλοιπο ποσό 3.500 €. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110€, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016-1/7/2017 είναι περίπου 80€. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Πιστοποιήσεις

Στο εξοικονομώ κατ΄οίκον μπορούν να περαστούν τα συστήματα σκίασης μόνο από πιστοποιημένους επαγγελματίες. Η ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Αχαΐας – Μακρυπόδης είναι κάτοχος πιστοποίησης CE από την ένωση τεντοποιών Ελλάδος

Επισκεφθείτε το κατάστημά μας ή κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας,ώστε να σας κάνουμε την καλύτερη και πιο συμφέρουσα πρόταση.